پتروشیمی بندر امام ۲ گواهینامه استاندارد دریافت کرد

پتروشیمی بندر امام ۲ گواهینامه استاندارد دریافت کرد

شرکت پتروشیمی بندر امام موفق به دریافت گواهینامه ISO 50001 (2018) در حوزه مدیریت انرژی و کسب و تمدید گواهینامه HSE-MS شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروشیمی بندر امام، ممیزی خارجی یکپارچه سیستم مدیریت انرژی پتروشیمی بندرامام روز شنبه (۲۸ تیرماه) به‌صورت ویدئوکنفرانس براساس ISO 50001 توسط سه ارزیاب و ممیز انجام و طی آن این شرکت موفق به کسب گواهینامه ISO 50001 (2018) در حوزه مدیریت انرژی شد.

همچنین ممیزی استاندارد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE این شرکت نیز در ۲۱ و ۲۲ تیرماه به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد که در پایان آن، پتروشیمی بندر امام توانست گواهینامه HSE-MS را یکبار دیگر کسب و تمدید کند.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com