بدترین عملکرد تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا از سال 2016 احتمال ورشکستگی های جدید

بدترین عملکرد تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا از سال 2016 احتمال ورشکستگی های جدید

تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا که سوددهی ضعیف آنها در سال های اخیر سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به آنها شده، بدترین عملکرد سه ماهه دوم از سال 2016 را تجربه کردند و احتمال ورشکستگی های جدید در این صنعت وجود دارد.

تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا که سوددهی ضعیف آنها در سال های اخیر سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به آنها حتی پیش از شیوع کرونا و افت قیمت نفت شده بود، بدترین عملکرد سه ماهه دوم از سال 2016 را تجربه کردند.

به علت کاهش تقاضا برای نفت در جریان محدودیت های اجرایی برای کنترل شیوع کرونا، قیمت حدود 35 درصد از ارزش خود را از دست داد. قیمت نفت خام آمریکا در ماه آوریل به طور متوسط به کمتر از 17 دلار در هر بشکه رسید.

باب واتسون، مدیر ارشد شرکت نفت آبراکاس  که در حوزه نفت شیل فعال است، گفت: «در سه ماهه دوم انتظار شرایط غیر معمول را داشتیم.»

شرکت کونوکوفیلیپس، بزرگ ترین تولیدکننده مستقل آمریکا، درآمدهای خود را روز پنج شنبه منتشر کرد و انتظار می رود ارزش هر سهم ان 49 سنت کاهش یافته باشد. این شرکت سال گذشته در هر سهم 1.40 دلار سوددهی داشت.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com