بازار محصولات پتروشیمی در انتظار افزایش معامله ها

بازار محصولات پتروشیمی در انتظار افزایش معامله ها

معامله محصولات پتروشمی در بورس کالای ایران در انتظار افزایش طی هفته های آتی است.

به گزارش خبرنگار نیپنا، افت تقاضای 23.65 درصدی طی هفته گذشته در بازار پلیمرها به ثبت رسید. این کاهش حجم تقاضا که سبب بازخوانی خاطرات ابتدای سال جاری شد، کمترین میزان از هفته منتهی به 22 فروردین ماه برآورد می شود که حاکی ازکاهش محسوس معامله ها  در این بازار است. برخی از معامله گران بر این اعتقاد هستند که تکانه های افزایشی اخیر بهای نیمایی ارز که اهرم اثرگذار این روزها بر قیمت مواد اولیه بازار محصولات پتروشیمیایی محسوب می شود، تردید از تداوم رشد قیمت ها را در بین فعالان این بازار تقویت می کند.

حجم عرضه های مواد پلیمری هفته گذشته با افت 10.63 درصدی همراه بود که موجب شد این رقم به 81 هزار و 242 تن کاهش یابد. نتیجه کاهش حجم عرضه و تقاضا، افت 23.65 درصدی حجم معاملات در هفته گذشته بود. در نهایت شاهد دادوستدها به میزان 51 هزار و 333 تن بودیم که کمترین رقم از هفته منتهی به 22 فروردین ماه است. همچنین 63.19 درصد از حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفتند که این میزان ثبت شده از اواخر فروردین ماه تاکنون تجربه نشده بود. سایه رکود بر بازار این محصولات به خوبی از درون این داده ها نمایان است و نیازمند اهتمام بیشتر برای جلوگیری از ورود احتمالی  به ر کود است.

افت تقاضا طی هفته گذشته در بازار محصولات شیمیایی بورس کالا نیز به چشم می خورد. به طوری که کاهش 18.29 درصدی حجم تقاضای ترکیبات شیمیایی در بورس کالا رقم خورد و سبب شد با ثبت رقم 34 هزار و 38 تنی، کمترین میزان از هفته منتهی به 30 خردادماه باشد. اما میزان عرضه انواع محصولات شیمیایی تغییر چندانی را نسبت به هفته ماقبل از خود نشان نمی دهد. به عبارت دقیق تر افت 0.54 درصدی برای عرضه شیمیایی ها به ثبت رسید که موجب شد حجم عرضه ها به 51 هزار و 484 تن برسد.

کاهش 15.46 درصدی حجم معاملات محصولات شیمیایی در هفته گذشته آن هم با اهرم بی-میلی تقاضا، رقم 29 هزار و 992 تن را به ثبت رسانید که کمترین میزان از هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه تاکنون است. نگرانی اصلی که در معاملات محصولات پتروشیمیایی وجود دارد این است که نرخ های فعلی با اینکه رکوردهای بی سابقه ای به شمار می روند اما باتوجه به بهای ارز، استمرار رشد قیمت ها در بورس کالا همچنان ممکن است. این امر نه تنها سبب عقب گرد سفته¬بازی شده که بر روی تقاضای واقعی نیز تاثیر معنی داری برجای گذاشته است.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com