بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند طرح توسعه ای در منطقه ماهشهر

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند طرح توسعه ای در منطقه ماهشهر

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های صادراتی، طرح های توسعه ای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و طرح پتروناد بازدید کرد.

به گزارش نیپنا، بهزاد محمدی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز سه شنبه (۱۸ شهریور ۱۳۹۹)  از اسکله هفتم پتروشیمی رازی، اسکله مایعات منطقه ویژه، پتروشیمی بندرامام، طرح های توسعه ای مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و همچنین طرح پتروناد در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)  بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردها و نیز  فعالیت های انجام شده در این مجموعه ها قرار گرفت.

برگزاری جلسه با مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و برگزاری جلسه با شرکت پتروناد از برنامه های دیگر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com