نقش آفرینی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور

نقش آفرینی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی عاملی مهم در توسعه کشور است و این صنعت پیشرو مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار می کند.

محمدرضا انصاری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر لزوم عزم ملی برای حمایت از صنعت پتروشیمی ایران اظهارکرد: یکی از مبانی اساسی توسعه کشور ایجاد صنایع پتروشیمی است که افزون بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع پایین دستی را برای تقویت تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

وی با بیان این که صنعت پتروشیمی محرک توسعه اقتصادی کشور است، افزود: روند رو به رشد و پیشرفت‌های اخیر پتروشیمی در مسیر تحقق جهش دوم و سوم ، نشان می‌دهد این صنعت می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی بیش از گذشته نقش آفرین شد باشد و بدون تردید پتروشیمی ها در آینده نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی ایران رقم خواهند زد.

انصاری تصریح کرد: ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی راه صیانت از سرمایه‌های کشور است. ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه این صنعت وجود دارد، همچنین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند و باید با همدلی و همکاری برای توسعه این صنعت گام برداریم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر موفقیت‌های خوبی کسب کرده و ما در زمینه ساخت تجهیزات بومی این صنعت پیشرفت‌های خوبی داشته و حرف‌های زیادی در این حوزه برای گفتن داریم.

وی افزود: پتروشیمی جایگاه ویژه‌ای در ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور دارد، این صنعت از صنایع مهم کشور محسوب می‌شود که باید در شرایط تحریم حمایت شوند، زیرا نقش مهمی در این دوران داشته و ارزآوری بسیاری نصیب کشور می‌کنند.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com