عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش‌های فنی راهبردی

عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش‌های فنی راهبردی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سه شاخه توسعه دانش‌فنی MTO ،PDH و ACN مشارکت و همکاری‌های دوجانبه خواهند داشت.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی همسو با اهداف تولید، بومی‌سازی و تجاری‌سازی دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، صبح امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید کرد.

در این بازدید، مقرر شد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سه شاخه تولید و توسعه دانش فنی MTO (تبدیل متانول به الفین‌های سبک)، PDH (تبدیل پروپان به پروپیلن و نیز ACM (ادامه زنجیره ارزش اکریلونیتریل) مشارکت و همکاری‌های دوجانبه داشته باشند.

در ادامه تعریف پروژه‌های با محوریت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، طرح‌هایی در چهار زنجیره متانول، پروپیلن، ‌بنزن و اتیلن در حال طراحی و اجراست، بعضی از این طرح‌ها در قالب جهش سوم صنعت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ و بعضی دیگر تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسند.

دانش فنی این طرح‌ها که پیشران و رونق‌دهنده صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهند بود و محصولات تولیدی در این زنجیره‌ها، خوراک صنایع پایین‌دستی را تأمین می‌کند با کمک شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی تولید یا دریافت می‌شود.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com