ترکیه اولین گروه از واگن‌های نفتکش را برای انتقال نفت عراق می‌فرستد

ترکیه اولین گروه از واگن‌های نفتکش را برای انتقال نفت عراق می‌فرستد

آترا اکسین؛ به گزارش تسنیم به نقل از دیلی صباح، ترکیه اولین گروه از واگن‌های نفتکش را برای انتقال نفت و سوخت توسط شرکت راه آهن عراق به این کشور فرستاد.

ارسال این واگن‌ها در روز شنبه در حاشیه دیدارمصطفی وارانک، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، درمنطقه دیلواسی  ترکیه آغاز شد. این واگن‌ها که ساخت شرکت کرایوکان هستند، قبل از ارسال به عراق بر روی کامیون‌ها بارگیری شدند. در مرحله اول 50 واگن نفت‌کش ارسال شدند و قرار است 400 واگن دیگر هم ساخته شوند.

وزیر صنعت و فناوری ترکیه گفت:« واگن های نفت کشی که در شرکت کرایوکان ساخته شده اند نقش بسیار مهمی در انتقال زمینی نفت و سوخت عراق  بازی می‌کنند».

این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی 100 واگن دیگرساخته و به عراق تحویل دهد. مدیرعامل شرکت سازنده این واگن‌ها گفت عراق قصد دارد انتقال نفت خودرا با حدود 2000 واگن نفت‌کش به خط آهن منتقل کند.

وی گفت:« ما در حال حاضر 50 واگن نفت‌کش می‌فرستیم و تولید تا 400 واگن ادامه پیدا می‌کند. تحویل واگن ها تا پایان 2022 ادامه دارد».

شرکت کرایوکان که در 2009 تاسیس شد، 70 درصد به طور متوسط رشد داشته و جزو شرکت‌هایی که سریعترین رشد را در ترکیه داشته اند. این شرکت واگن‌هایی با ظرفیت 1 تا 5000 متر مکعب و فشاری بین 1 تا 100 بار تولید می‌کند.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com