عربستان و امارات سه‌ چهارم نیاز نفت ژاپن را تامین کردند

عربستان و امارات سه‌ چهارم نیاز نفت ژاپن را تامین کردند

آترا اکسین؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از عرب نیوز، اطلاعات آژانس منابع طبیعی و انرژی ژاپن متعلق به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت این کشور نشان می‌دهد عربستان موقعیت خود را به عنوان برترین عرضه کننده نفت به ژاپن در ژانویه با 36.45 میلیون بشکه حفظ کرده است که 45.7 درصد از کل واردات نفت ژاپن را تشکیل می‌دهد.

 طبق گزارش این آژانس، ژاپن در کل 80.01 میلیون بشکه نفت در ماه ژانویه وارد کرده است که 93.5 درصد از آن را 7 کشور عربی تامین کرده‌اند.

 واردات از امارات به 24.25 میلیون بشکه معادل 30.3 درصد می‌رسید در حالی که قطر 6.189 میلیون بشکه معادل 7.7 درصد از کل واردات ژاپن را تامین کرده بود.

 واردات نفت ژاپن از کویت 4.4 میلیون بشکه معادل 5.6 درصد از کل واردات این کشور بود.

 بحرین 1.85 میلیون بشکه نفت به ژاپن صادر کرده که 2.3 درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌دهد و واردات از عمان به 1.31 میلیون بشکه معادل 1.6 درصد می‌رسد. سهم الجزایر در واردات نفت ژاپن 0.3 درصد بوده است.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com