فیلم | نفت و زندگی روزمره

فیلم | نفت و زندگی روزمره

آترا اکسین؛ در این ویدیو می‌بینیم که نفت و مشتقات آن در تمامی فعالیت‌های ما و همچنین اجسام و وسایلی که هر روز استفاده می‌کنیم، نقش دارند.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com