در آترا | سال ۱۴۰۰ از آغاز تاکنون

در آترا | سال ۱۴۰۰ از آغاز تاکنون

آترا اکسین؛ گزارشی مختصر از مجموعه فعالیت‌های شرکت آترا اکسین کارون از ابتدای سال ۱۴۰۰ و به ویژه تحویل کالاهای وارداتی به شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com