فیلم | آترا اکسین کارون استخدام می‌کند

فیلم | آترا اکسین کارون استخدام می‌کند

آترا اکسین؛ شرکت آترا اکسین کارون، تأمین‌کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در نظر دارد به‌منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد‌نیاز خود، افراد متخصصی را با عناوین شغلی «کارشناس بازرگانی» و «کارشناس فنی» استخدام نماید.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com