فیلم | جشن تولد ۵ سالگی آترا اکسین

فیلم | جشن تولد ۵ سالگی آترا اکسین

آترا اکسین؛ شروع ششمین سال با هم‌ بودنمان در آترا اکسین که امیدواریم با استفاده از تجربه‌های پیشین و با نگاه به افق‌های درخشان، بتوانیم پرقدرت‌تر ادامه دهیم.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com