فیلم | تامین تجهیزات از کشورهای آلمان و سوئد

فیلم | تامین تجهیزات از کشورهای آلمان و سوئد

آترا اکسین؛ گزارشی از سفارش‌های سنسور و دیتکتورهای سیستم اطفاء حریق از یک برند آلمانی و تحویل محموله‌های گیربکس خریداری شده از کشور آلمان به کارفرمای داخلی و همچنین خرید اکچویتور از کشور سوئد.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com