فیلم | تامین تجهیزات در زمانه تحریم

فیلم | تامین تجهیزات در زمانه تحریم

آترا اکسین؛ شرکت آترا اکسین کارون با روابط گسترده‌ای که با کشورهایی نظیر کانادا، عراق، عمان و امارات دارد، توانسته است در دوران تحریم اقتصادی به کارفرمایان خود بهترین خدمات را ارائه دهد.

/ پایان نوشتار

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com