استخدام Tag

آترا اکسین؛ شرکت آترا اکسین کارون، تأمین‌کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در نظر دارد به‌منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد‌نیاز خود، افراد متخصصی را با عناوین شغلی «کارشناس بازرگانی» و «کارشناس فنی» استخدام نماید. / پایان نوشتار ...