اطفاء حریق Tag

آترا اکسین؛ گزارشی از سفارش‌های سنسور و دیتکتورهای سیستم اطفاء حریق از یک برند آلمانی و تحویل محموله‌های گیربکس خریداری شده از کشور آلمان به کارفرمای داخلی و همچنین خرید اکچویتور از کشور سوئد. / پایان نوشتار ...