جرایم نفتی Tag

شرکت‌های نفتی ایالات متحده در تدوین مقررات تجاری این کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند. این مقررات در بسیاری از کشورها نیز تصویب شده است. بر اساس این مقررات، تعدادی از شرکت‌ها جرایم هنگفتی به دولت پرداخت کرده‌اند....