دولت سیزدهم Tag

اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها را می توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی دانست. البته به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت با ساخت پتروپالایشگاه ها است. ...