روسیه، فروش نفت، قیمت نفت، تولید نفتن Tag

اوپک و متحدانش در حال گفت و گو برای عدم برگزاری نشست هفته آینده وزیران و تقلیل آن به دیدار کمیته نظارتی هستند که نشان دهنده پایبندی این گروه به برنامه افزایش تدریجی تولید است....

گلدمن ساکس همزمان با آغاز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا برای بازگشت به برجام پیش بینی کرد بازگشت نفت ایران به بازار، باعث شوکه شدن بازار نخواهد شد و بازگشت کامل نفت ایران حداقل تا تابستان سال آینده زمان خواهد برد....

سرمای هوا تولید نفت و میعانات گازی روسیه را در ماه فوریه تا ۱.۳۸ میلیون تن در روز پایین آورده است یعنی حدود ۴۴ هزار بشکه کمتر از سطح ماه ژانویه و ۸ هزار بشکه در روز پایین تر از سهمیه آن طبق قرارداد اوپک...