شوش Tag

در پی انفجار خط لوله ۲۰اینچ انتقال نفت چشمه‌خوش به اهواز حین انجام عملیات پیگ‌رانی، چند نفر از کارکنان بخش عملیاتی حاضر در محل وقوع انفجار کشته ویا مصدوم شدند. ...