صادرات دریایی Tag

مدیرعامل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان از صادرات اولین محموله آمونیاک این شرکت پتروشیمی به ترکیه خبر داد و گفت: اولین محموله اوره لردگان هم به زودی با هدف ارزآوری و تامین ارز مورد نیاز کشور روانه بازارهای صادراتی خواهد شد....