صادرات نفت Tag

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه ما در یک فضای دربسته زندگی کردیم و آسیب زیادی هم دیدیم، گفت: اگر فقط ۱۰ درصد به رقم ۲۵ درصدی ضریب بازیافت اضافه کنیم ۶۰ میلیارد بشکه نفت بیشتر برداشت خواهیم داشت....

رویترز میزان نفت ذخیره‌شده ایران روی خشکی و دریا را ۲۰۰میلیون بشکه تخمین زد و نوشت ایران در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند به‌سرعت تولید نفت خود را از ۲.۱میلیون بشکه فعلی به ۳.۶میلیون بشکه در روز برساند. ...