صندوق بین‌المللی پول Tag

صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای خاورمیانه برای متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارند، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با انتظارات برای بالا رفتن قیمتهای نفت و بهبود اقتصادی، پایین‌تر خواهد رفت....

قراردادهای جدید نفتی عراق با توتال فرانسه، لوک‌اویل روسیه و ژینهوای چین در شرایطی بسته می‌شوند که عراق سعی دارد خود را از باتلاق اقتصادی که به دنبال سقوط قیمت نفت گرفتار آن شده بیرون بکشد....