عراق، Tag

قراردادهای جدید نفتی عراق با توتال فرانسه، لوک‌اویل روسیه و ژینهوای چین در شرایطی بسته می‌شوند که عراق سعی دارد خود را از باتلاق اقتصادی که به دنبال سقوط قیمت نفت گرفتار آن شده بیرون بکشد....