قره باغ Tag

بر اساس توافقنامه امضا شده میان شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان ( سوکار ) و شرکت " گازپروم " روسیه بخشی از گاز طبیعی این کشور از طریق خاک جمهوری آذربایجان به ارمنستان منتقل می شود . ...