قطر Tag

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه ما در یک فضای دربسته زندگی کردیم و آسیب زیادی هم دیدیم، گفت: اگر فقط ۱۰ درصد به رقم ۲۵ درصدی ضریب بازیافت اضافه کنیم ۶۰ میلیارد بشکه نفت بیشتر برداشت خواهیم داشت....

شرکت قطر پترولیوم به دنبال فروش ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله خود است تا هزینه توسعه میدان گازی شمال قطر تأمین شود. ...