نفت، Tag

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد مصرف جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع ۹ درصد در ۲۰۲۰ کاهش یافته و به ۹۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود ولی۵.۶ میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی افزایش می یابد. ...