ولادیمیر پوتین Tag

دور زدن اوکراین و کاهش ترانزیت گاز از خاک اوکراین، یکی از اهداف مهم روس‌ها در دو دهه اخیر بوده است. در سه دهه اخیر، سهم روس‌ها در بازار گاز جنوب شرق اروپا، اندک بوده و مسکو تلاش می‌کند تا راه‌هایی برای حضور در این...