ونزوئلا Tag

شرکت نفت دولتی ونزوئلا تخمین می‌زند کشورش به ۵۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احیای تولید نفت خام تا سطح سال ۱۹۹۸ نیاز داشته باشد و سعی دارد این رقم را با استفاده از قراردادهای خدمات تولید به دست آورد. ...

کمبود سوخت در ونزوئلا باعث شده شرکت نفت دولتی این کشور از بیشتر درجات نفتی سبک خود برای تولید سوخت استفاده کند. به این ترتیب نفت چندانی برای ترکیب با نفت خام سنگین این کشور جهت صادرات باقی نمی‌ماند. ...

بایدن کار خود را با نفت شروع می‌کند؛ ونزوئلا از او خواسته است تحریم‌های نفتی علیه کشورش را لغو کند و او هم در نخستین مرحله قصد دارد یکی از مهم‌ترین تصمیمات ترامپ را در این حوزه لغو کند....