پالایشگاه بیدبلند، نفت، وزارت نفت، افتتاح نمایشی Tag

بنابر اطلاعات به دست آمده؛ پالایشگاه بید بلند خلیج فارس که به اذعان برخی از مسئولان قراراست بهمن ماه سال جاری جشن افتتاح خود را برگزار کند این روزها به دلیل افت فشار گاز پارس جنوبی مجبور به دریافت خوراک از NGL ۹۰۰ پازنان شده...