LNG Tag

معاون نخست وزیر روسیه معتقد است که بازار جهانی گاز طبیعی مایع(LNG) در سه دهه آینده رشد خواهد کرد و این کشور نیز قصد دارد تولید LNG سالانه خود را به ۱۲۰-۱۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ برساند....