راهنمای استخدام

راهنمایاستخدام

شغلی ایده آل که به دنبال آن هستید در انتظار شماست

هلدینگ آترا با داشتن چندین شرکت زیر مجموعه و فعالیت در زمینه تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی همواره به دنبال نیروهای بازرگانی با انگیزه ،پرتلاش و دارای روحیه کار گروهی میباشد