صنعت نفت از فرصت استفاده از توان شرکت‌های داخلی بهره برده است

صنعت نفت از فرصت استفاده از توان شرکت‌های داخلی بهره برده است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به ظرفیت داخل در این فضا راهگشا خواهد بود و وزارت نفت از این فرصت استفاده کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به ظرفیت داخل در این فضا راهگشا خواهد بود و وزارت نفت از این فرصت استفاده کرده است.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com