فیلم | گاز طبیعی فشرده چیست؟

فیلم | گاز طبیعی فشرده چیست؟

آترا اکسین؛ گاز طبیعی فشرده یا CNG جایگزینی مناسب برای بنزین است، که با فشرده‌سازی گاز طبیعی به کمتر از یک درصد از حجمش تولید می‌شود.

webmaster
atraoxinkaroon@gmail.com