انرژی، آمریکا، کرونا، قیمت، Tag

بهای نفت در دو شاخص مهم این صنعت پس از ۶ هفته افزایش، زیر یک درصد کاهش یافت. اما ماجرای هفته گذشته بسیار پرافت و خیزتر از چیزی بود که یک عدد نشان بدهد. بازار نفت هفته را با یک ناکامی آغاز کرد. جلسه اوپک...

کنسرسیومی به رهبری شرکت آمریکایی EIG گلوبال انرژی و با حضور چین، شرکت مبادله امارات و شرکت مدیریت سرمایه سامسونگ، ۴۹ درصد از سهام شرکت خط لوله نفت آرامکو را طی یک قرارداد ۱۲.۴ میلیارد دلاری در اختیار گرفته است. ...