نمایشگاه Tag

آترا اکسین؛ نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت که سالانه با حضور جمع کثیری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار می‌شود. این...

گفت‌وگو با امین زروانی، کارشناس فنی آترا اکسین کارون در حاشیۀ دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقۀ پارس جنوبی عسلویه. نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت که...

گفت‌وگو با تانیا زرین جم، مدیر بازرگانی آترا اکسین کارون در حاشیۀ دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقۀ پارس جنوبی عسلویه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت...

آترا اکسین؛ نمايشگاه بين‌المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت كه سالانه با حضور جمع كثيری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی برگزار می‌شود. این...

گفت‌وگو با بهنام کیامرزی، مدیر عامل شرکت آترا اکسین کارون در حاشیۀ دوازدهمین نمایشگاه نفت گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقۀ پارس جنوبی عسلویه. این نمایشگاه از یک‌شنبه ۳ اسفند‌ماه تا چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در محل نمایشگاه بین‌المللی پارس جنوبی برگزار می‌شود. شرکت آترا اکسین کارون...

آترا اکسین؛ انتقادهای بهنام کیامرزی، مدیر عامل شرکت آترا اکسین کارون، از وضعیت برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقۀ پارس جنوبی عسلویه. نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه...

آترا اکسین؛ نمايشگاه بين‌المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت كه سالانه با حضور جمع كثيری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی برگزار می‌شود. این...

آترا اکسین؛ نمايشگاه بين‌المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت كه سالانه با حضور جمع كثيری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی برگزار می‌شود. این...