زمینه های فعالیتابزار دقیقInstrumentation

دپارتمان ابزار دقیق گروه آترا
خدمات

ابزار دقیق

دپارتمان ابزار دقیق گروه آترا توان تامین تجهیزات و ادوات ابزاردقیق، مانیتورینگ و کنترل به شرح ذیل را دارد:
• انواع کنترل ولو
• ترانسمیترهای دما، فشار، سطح و جریان
• انواع سوییچ های فشار، دما، سطح، جریان و لرزش
• انواع نمایشگرهای الکترونیکی دما، فشار، سطح و جریان
• انواع آنالایزرهایpH ، ORP، Conductivity و ...
• و سایر تجهیزات مرتبط با سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی
https://atraoxin.com/wp-content/uploads/2021/11/Instrumentation.jpg
https://atraoxin.com/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png
تجهیزات تخصصی این حوزه بدین شرح و تحت برندهای ذیل تامین می شود:

Bently Nevada
• Sensor and Detectors
• Proximity Probe
• Flame scanner
• Condition monitoring
Cemb
• Axial Displacement Transmitter
• Vibration Transmitter
Elletta
• Flowmonitors and Flowmeter
Dynisco
• Melt Pressure Sensor and Transduser
• Injection molding sensor
Endress & Hauser
• Flowmeter
• Most type for Pressure Transmitter
• Most type for Level Transmitter
• Most type for Temperature Transmitter
• RTD and Thermowells
• Switches
• etc.
Fireye
• Flame Scanner
• Burner Control
Honeywell
• Sensepoint Gas Analyzer & Portable Analyzers
• Gas Sensors (H2S,CO,…)
• Gas Detectors
Jumo
• RTD Temperature Probe
• Temperature Transmitter & Sensors
• Thermocouples
• Pressure Transmitter
Rotork
• Many types of Actuator
• (Automatic and Multi-Turn Handwheel)
Konan
• Solenoid valves
Siemens
• Industrial network automation device
• PLC module, cards and cables
Sheneck
• Weighing controller on belt weigher
Tescom
• Pressure Regulator valve
Yokogawa
• Pressure Transmitters
• Vortex Flowmeter
P+F
• Most type of sensors (Proximity,photoelectric,ultrasonic,…)
• Barrier , signal conditioner
• Fieldbus and surge protection devices
WIKA
• Gauges
• Thermocouple & Thermowell
ABB
• Transmitters (flow , pressure, temperature)
• Positioner
• Drive(MCCB)
ASCO
• Solenoid Valve
• Spare Part
Kaneco
• Solenoid Valve
Norgren
• Filter Regulator and reducer
• Solenoid Valve (Herion)
• Rod-style and Rodless Electric Actuator
• Pressure switch