ابزار دقیق

Pioneer Of Supply

شرکت آترا اُکسین کارون با کادری مجرب و توانمند، در حوزه تامین تجهیزات ابزار دقیق فعالیت دارد.

مدیر دپارتمان ابزار دقیق

مدیر دپارتمان ابزار دقیق

کارشناسان خرید

alireza

علیرضا حمامی

کارشناس خرید

09129579312

کارشناسان فروش

مهندس

کارشناس فروش

09925678815

دپارتمان ابزار دقیق شرکت آترا اکسین کارون توان تامین تجهیزات و ادوات ابزاردقیق، مانیتورینگ و کنترل به شرح ذیل را دارد:

 • انواع کنترل ولو
 • ترانسمیترهای دما، فشار، سطح و جریان
 • انواع سوییچ های فشار، دما، سطح، جریان و لرزش
 • انواع نمایشگرهای الکترونیکی دما، فشار، سطح و جریان
 • انواع آنالایزرهایpH ، ORP، Conductivity و …
 • و سایر تجهیزات مرتبط با سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

تجهیزات تخصصی این حوزه بدین شرح و تحت برندهای ذیل تامین می شود:

Bently Nevada

 • Sensor and Detectors
 • Proximity Probe
 • Flame scanner
 • Condition monitoring

Cemb

 • Axial Displacement Transmitter
 • Vibration Transmitter

Elletta

 • Flowmonitors and Flowmeter

Dynisco

 • Melt Pressure Sensor and Transduser
 • Injection molding sensor

Endress & Hauser

 • Flowmeter
 • Most type for Pressure Transmitter
 • Most type for Level Transmitter
 • Most type for Temperature Transmitter
 • RTD and Thermowells
 • Switches

Fireye

 • Flame Scanner
 • Burner Control

Honeywell

 • Sensepoint Gas Analyzer & Portable Analyzers
 • Gas Sensors (H2S,CO,…)
 • Gas Detectors

Jumo

 • RTD Temperature Probe
 • Temperature Transmitter & Sensors
 • Thermocouples
 • Pressure Transmitter

Rotork

 • Many types of Actuator
 • (Automatic and Multi-Turn Handwheel)

Konan

 • Solenoid valves

Siemens

 • Industrial network automation device
 • PLC module, cards and cables

Sheneck

 • Weighing controller on belt weigher

Tescom

 • Pressure Regulator valve

Yokogawa

 • Pressure Transmitters
 • Vortex Flowmeter

P+F

 • Most type of sensors (Proximity,photoelectric,ultrasonic,…)
 • Barrier , signal conditioner
 • Fieldbus and surge protection devices

WIKA

 • Gauges
 • Thermocouple & Thermowell

ABB

 • Transmitters (flow , pressure, temperature)
 • Positioner
 • Drive(MCCB)

ASCO

 • Solenoid Valve
 • Spare Part

Kaneco

 • Solenoid Valve

Norgren

 • Filter Regulator and reducer
 • Solenoid Valve (Herion)
 • Rod-style and Rodless Electric Actuator
 • Pressure switch